Hvor mye du kan låne

Når du skal ta opp et lån er det ikke alltid like lett å vite hvor mye penger du kan få låne. Spørsmålet er heller ikke så lett å svare på, fordi de ulike bankene opererer med ulike vurderingsmodeller, krav og renter på lånet, som i tur avgjør hvor mye du kan få låne. Den aller viktigste faktoren er, og forblir, hvor god økonomi du har. Bankene tar en samlet vurdering av din personlige økonomi og vil gi deg et tilbud etter hvor mye du ønsker å låne.

Romslighet i økonomien. Du kan selv finne ut av hvor mye låneevne du har ved å sette opp et enkelt budsjett. Det er mange maler på nettet, som du kan laste ned, og hvor du kan plotte inn hvor mye du har i inntekt og utgifter. Opplysningene kan deles opp i faste og variable utgifter, noe som soer hvor stor fleksibilitet du har i din økonomi. Overskuddet du har hver måned er en god pekepinn på hvor mange penger det er igjen til å betjene et eventuelt lån.Men, det er ikke sikkert banken kommer til samme konklusjon. Selv om du på papiret har antall kroner tilgjengelig hver måned, så er det ikke sikkert du har tatt høyde for forbruket til en gjennomsnittlig person. Dette er typiske leveutgifter som mat, bil, transport, klær osv. For å få noen god tall å arbeide ut i fra, kan du benytte deg av SIFO-tallene.

Hvor mye du kan låne og hvor mye du ønsker å låne I en eventuell lånesøknad så vil du bli bedt om å oppgi ønsket lånebeløp. Her setter du selv hvor mye du vil låne, og banken vil ta en vurdering ut i fra dette. Enten så vil du gå godkjent en lånesøknad med ønsket lånebeløp, eller banken vil komme med et kontratilbud. Kommer banken med et kontratilbud, så kan dette være høyere eller lavere enn det lånebeløpet du ønsket i utgangspunktet.

Skulle beløpet være lavere, er det en god pekepinn på at du har nådd smertegrensen i økonomien din, men du kan fremdeles betjene et lån av en viss størrelse. Dessuten, er det ikke sikkert en annen bank vil komme til samme konklusjon, og vil gi deg et annet tilbud.Får du avslag på søknaden i sin helhet, er det kanskje på tide å revurdere om du fremdeles har behov for å låne. Kommer banken med et høyere tilbud enn du ønsket i utgangspunktet, så viser det at banken har stor tillitt til at du kan betjene et lån, men det er ikke sikkert du ønsker å låne mer penger enn du har behov for. Hold tungen rett i munnen og ta en veloverveid beslutning.

Super Finans
Besøke
Lån opptil 500.000 Eksempel: Pris.eksempel: 65.000,- over 5 år, effektiv rente 14,0%, Kost 24093,-, tot.kost 89.093,- Laveste nominelle rente 6,49 %. Høyeste rente 26,9 %.
Eminentor
Besøke
Lån opptil 500.000 Eksempel: Lånksempel: 65 000 kr over 5 år, eksempelrente 6,99%., etabl.geb. 950 kr., mån. avgift 40 kr blir totalt 91 368 kr. Eff.rente 8,69%
Loan Butler
Besøke
Lån opptil 500.000 Eksempel: Eff.rente 16,6 %, 65.000,- o/5 år, etabl.geb. 950,-,Totalt: 93 730,-.
Axo Finans
Besøke
Lån opptil 500.000 Lån med et enkelt skjema til 10 banker og få svar raskere og enklere! as
Ferratum
Besøke
Lån opptil 20.000 Eksempel: 20.000 kr o/12 mnd. - eff. rente 258,02%. Rentekostnader: 13.550 kr. Totalt: 33.550 kr dsadsd
Folkia
Besøke
Lån opptil 20.000 Priseksempel: Lån 8 000 kr i 90 dager. Etableringsgebyr 350 kr, fakturagebyr 135 kr (45 x 3), rentekostnader 1 279 kr, effektiv rente 243%, beløp å tilbakebetale 9 764 kr sdad
Ikano
Besøke
Lån opptil 400.000 Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 % avhengig av individuell kredittvurdering.  Priseksempel:
Eff. rente 14,88 %, 115 000 o/7 år. Kostnad: 65 781. Totalt: 180 781.
kreditt lån


Om å søke lån.

Vet du åssen det er med prosessen av å søke lån? Det er enklere enn man tror. Aller først så sjekker du ut et lånefirma og velger det du mener er best.

Klikk her for å lese artikkelen

Få lån enklere

Les om forskjellige tips for å enklere få lån. Bor du hjemme hos foreldrene dine? Da er dette et pluss, siden det betyr at du ikke betaler leie til leilighet.

Klikk her for å lese artikkelen

   

En god søknad.

De fleste av oss har en slik brutto inttekt, men få bor fortsatt hos foreldre og familie. Refinansieringslån og forbrukslån er vanskeligere å få.

Klikk her for å lese artikkelen

Billig lån

Istedenfor å låne hos lånefirmaer som bare er der for lån, kan du gå til din lokale bank der de gir bedre betingelser i lån. Denne banken..

Klikk her for å lese artikkelen

   

Når du skal låne penger

Rentene er gjerne høyere i et forbrukslån, men det er nettopp fordi banken ikke har et hus eller en bil den vil ha pant i, og kan selge på tvangssalg..

Klikk her for å lese artikkelen

Hvor mye du kan låne

Du kan selv finne ut av hvor mye låneevne du har ved å sette opp et enkelt budsjett. Det er mange maler på nettet, som du kan laste ned, og hvor du..

Klikk her for å lese artikkelen

   

Krav til søker

Ved alle forbrukslån er det et krav til inntekt, noe som vil si, du skal tjene minst x kroner i året for å få innvilget et lån ved den..

Klikk her for å lese artikkelen

Svar på søknad

Svar på søknaden gir det enten et avslag eller en innvilget søknad, det kan også komme et kontratilbud hvor du får tilbud om et større eller..

Klikk her for å lese artikkelen

   

Søknadsprosessen

Når du signerer lånesøknaden gir du samtidig banken lov til å innhente offentlige opplysninger om deg selv, som er relevante for lånesøknaden...

Klikk her for å lese artikkelen

Utbetaling av pengene dine

Du hadde sikkert en eller annen årsak til at du ville låne penger i utgangspunktet, og nå er tiden inne til å komme i mål. Noen kredittbanker..

Klikk her for å lese artikkelen